Wiele wierzeń dotyczących otyłości istnieje w obliczu braku naukowych dowodów (domniemanie), a niektóre są obecne pomimo obecności dowodów przeczących im (mity). Szerzenie tych niepopartych niczym przekonań może niekorzystnie wpływać na decyzje polityczne, niewłaściwe rekomendacje kliniczne lub te w zakresie zdrowia publicznego oraz nieproduktywne lokowanie środków na badania, a także mo...