Związek cukrzycy z rozwojem miażdżycy i większym ryzykiem sercowo-naczyniowym jest powszechnie znany. Czy lepsza kontrola glikemi zmniejszy liczbę powikłań kardiologicznych u tych pacjentów? Na łamach internetowego wydania czasopismach The Lancet ukazały się wyniki dodatkowej analizy badania ACCORD, która miała na celu ocenę związku pomiędzy intensywną kontrolą glikemii u pacjentów z cukrzyc&...