Telomery są fragmentem chromosomów zabiezpieczającym je przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że odgrywają istotną rolę w procesach starzenia, a ich długość może mieć wartość predykcyjną. Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazały się wyniki badania PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) mającego na celu okre&...