Ablacja w tachyarytmii komorowej redukuje częstość wyładowań u pacjentów z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem, ale nie pokazano dotychczas czy metoda ta pozawala zredukować koszty W badaniu, którego wyniki przedstawiono na konferencji Heart Rythm 2016 w San Francisco sprawdzano częstość korzystania z kardiologicznej opieki medycznej w roku przed i po wykonaniu ablacji u wspomnianych pacjentów. Do badania włą...