Kardiologia dla lekarzy http://www.kardiolog.pl To jest kanal informacji dla lekarzy - opracowania medyczne Copyright © OpenMedica from Activeweb Medical Solutions. All rights reserved. pl-pl Mon, 01 May 2017 04:05:28 CEST Mon, 01 May 2017 04:05:28 CEST Co zrobić by serce było naprawdę mocne? http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8386.html?rss=1 Serce jest nomen omen "sercem" układu krążenia, czyli najważniejszym jego elementem, mającym ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Śmiało można uznać, że jest także najbardziej zapracowanym narządem naszego ciała. Bije przez całe życie, niemal od chwili naszego poczęcia (pierw... Wed, 17 Aug 2011 00:08:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8386.html TNP – tętnicze nadciśnienie płucne. Wciąż nieznana, śmiertelna choroba. http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8376.html?rss=1 Marta Baj Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP), jest rzadką, ale groźną chorobą związaną z płucami i sercem, która nieleczona szybko prowadzi do zgonu. Nowoczesna terapia daje szansę na spowolnienie rozwoju choroby, pozwala dłużej zachować sprawność ruchową, a przede wszystkim wydłuża średni czas życia pacjentów. Rzadkość występowania choroby oraz niespecyficzność objawów powodują, że rozpoznanie choroby jest bardzo trudne. Dlatego tak bardzo ważne jest uświadamianie, że zwykła zadyszka po niewielkim wysiłku może być jej początkiem. Mon, 27 Jun 2011 00:06:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8376.html Weź sobie sprawy serca do serca -wywiad z dr n. med. Piotrem Gryglasem. http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8363.html?rss=1 Rozmowa z dr n. med. Piotrem Gryglasem - kardiologiem i hipertensjologiem. Thu, 24 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8363.html Szerokość załamka P a identyfikacja niedokrwienia mięśnia sercowego w teście wysiłkowym http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8356.html?rss=1 lek. Ewa Majos Obniżenie odcinka ST w teście wysiłkowym jest standardowo ocenianym parametrem świadczącym o niedokrwieniu mięśnia sercowego. Jednakże w związku ze wzrostem ciśnienia późnorozkurczowego w lewej komorze dochodzi też do wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku, co powoduje wydłużenie trwania jego depolaryzacji widoczne w EKG jako poszerzenie załamka P. Celem cytowanego badania było określenie, czy poszerzenie tego załamka w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej może być użyteczne w wykrywaniu niedokrwienia mięśnia sercowego. Dokonano tego poddając badanych pacjentów testowi wysiłkowemu i analizując załamki P w odprowadzeniach II i V5 przy zastosowaniu czterokrotnego powiększenia standardowego zapisu. Jednocześnie oceniono zmiany odcinka ST. Punktem odniesienia była obecność lub niewystępowanie niedokrwienia w obrazach uzyskanych metodą scyntygrafii perfuzyjnej serca. Uzyskane wyniki dowodzą, że ΔPWD może być bardziej użyteczne w wykrywaniu niedokrwienia w teście wysiłkowym niż standardowo stosowana ocena odcinka ST. ΔPWD może zwiększyć czułość testu wysiłkowego zwłaszcza po zestawieniu jego wyników ze zmianami ST, jednakże ocena tego parametru wymaga precyzji i odpowiednich narzędzi. Wed, 02 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8356.html Guzy serca - epidemiologia, diagnostyka i postępowanie http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8351.html?rss=1 lek. Andrzej Załęski Cardiac tumours can be primary or metastatic, benign or malignant. Secondary malignant neoplasms are far more frequent than primary malignant tumours. The vast majority of primary cardiac tumours (approximately 75%) are benign and 50–75% of these are atrial myxomas. Cardiac tumors produce a large variety of symptoms through many mechanisms. Most patients present with symptoms of congestive heart failure or superior vena cava obstruction. Echocardiography, Computing Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) of the heart are the main non-invasive diagnostic tools. Tumour biopsy with histological assessment remains the gold standard for confirmation of the diagnosis. The results of surgical treatment of intracardiac benign tumors are good, both in the short and long term. The prognosis for patients with malignant neoplasms is poor. Mon, 24 May 2010 00:05:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8351.html Apelina- nowa nadzieja w niewydolności serca? http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8340.html?rss=1 lek. Ewa Majos Apelina to endogenny ligand receptora APJ. Za pomocą prób in-vitro i modeli zwierzęcych udowodniono, że wywiera wielokierunkowe działania na układ sercowo- naczyniowy. Powoduje rozkurcz naczyń zależny od tlenku azotu przez co zmniejsza obciążenie wstępne i następcze lewej komory oraz posiada silne działanie inotropowe dodatnie. Cytowana publikacja z ‘Circulation’ przedstawia, że efekty te dają się zaobserwować także po podaniu apeliny u ludzi, również u pacjentów z niewydolnością serca. Fri, 07 May 2010 00:05:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8340.html Terapia resynchronizująca w niewydolności serca http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8333.html?rss=1 lek. Joanna Braszko W ciągu ostatniej dekady terapia resynchronizująca (CRT – Cardiac Resynchronisation Therapy) wywalczyła sobie zasłużone miejsce w leczeniu niewydolności serca. Liczba wskazań do terapii CRT stale się poszerza. Aktualnie podstawowe wskazanie do CRT mają pacjenci klasy III i IV według NYHA, czyli z zaawansowaną niewydolnością serca, mający rytm zatokowy oraz stosujący optymalną terapię farmakologiczną, u których parametry dla frakcji wyrzutowej EF wynoszą nie więcej niż 35 % a czas trwania QRS > 120 ms oraz obserwuję się poszerzenie lewej komory serca. W ostatnich latach te ścisłe wskazania poszerzają się jednocześnie w kierunku grupy chorych z łagodniejszymi objawami, w celach prewencyjnych. Wyniki ostatnich głośnych badań klinicznych jak MADIT-CRT czy REVERSE skoncentrowane były na populacji pacjentów z łagodną niewydolnością serca (I i II klasa według NYHA) i wykazały one szereg korzyści z zastosowania CRT w tych grupach chorych. Kwestią nie do końca rozstrzygniętą pozostaje identyfikacja pacjentów, którzy z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzą na terapię resynchronizującą oraz optymalne prowadzenie pacjentów po implementacji urządzenia. Tue, 27 Apr 2010 00:04:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8333.html Infekcyjne zapalenie wsierdzia - komentarz prof. Janiny Stępińskiej na temat nowych wytycznych ESC http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8327.html?rss=1 Kinga Wilczyńska Na temat infekcyjnego zapalenia wsierdzia na podstawie wytycznych ESC, z Prof. Janiną Stępińską rozmawiała Kinga Wilczyńska. Wed, 31 Mar 2010 00:03:00 CEST http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8327.html Kompleksowe podejście terapeutyczne do pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca na podstawie najnowszych badań klinicznych. http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8318.html?rss=1 Kinga Wilczyńska Z dr hab. n. med Markiem Kuchem (Adiunktem Katedry i Kilniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnetrznych Szpitala Brudnowskiego w Warszawie) na temat kompleksowego podejścia terapeutycznego do pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca na podstawie najnowszych badań. Rozmawiała Kinga Wilczyńska. Tue, 16 Mar 2010 00:03:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8318.html Tętniakowate poszerzenia tętnic wieńcowych - etiologia, patofizjologia, diagnostyka, leczenie http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8309.html?rss=1 lek. Andrzej Załęski Tętniakowate poszerzenia tętnic wieńcowych (z ang. coronary artery ectasia, CAE) są chorobowymi rozszerzeniami naczyń wieńcowych, których średnica przekracza 1,5 razy średnicę odpowiedniej, zdrowej tętnicy u danego pacjenta (badanie CASS - The Coronary Artery Surgery Study). Mon, 01 Mar 2010 00:03:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8309.html Wpływ chorób endokrynologicznych na układ sercowo – naczyniowy http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8305.html?rss=1 lek. Matylda Mazur Jednym z największych problemów współczesnej medycyny jest zapobieganie i leczenie powikłań występujących w obrębie układu krążenia w przebiegu zaburzeń czynności gruczołów dokrewnych. Poniżej przedstawiono wpływ najczęstszych chorób endokrynologicznych na układ sercowo-naczyniowy. Tue, 16 Feb 2010 00:02:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8305.html Terapia przeciwpłytkowa kwasem acetylosalicylowym u pacjentów poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8287.html?rss=1 lek. med. Marta Załęska Terapia przeciwpłytkowa kwasem acetylosalicylowym (ASA) w pooperacyjnym przebiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. coronary artery bypass graft - CABG) ma udokumentowany wpływ na zachowanie drożności pomostów-w szczególności żylnych- jak również na odległe wyniki operacji. Jednak ze względu na podwyższone ryzyko krwawienia nadal pozostaje wyzwaniem współczesnej medycyny. Tue, 26 Jan 2010 00:01:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8287.html Rezonans magnetyczny serca w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8283.html?rss=1 lek. med. Andrzej Załęski Zapalne choroby mięśnia sercowego, obejmujące kardiomiocyty, tkankę śródmiąższową oraz naczynia często nie zostają zdiagnozowane i kończą się samoistnym wyzdrowieniem. Jednakże, choroba może przejść w stan przewlekły (u ok. 15% chorych), powodując rozwój kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM) i niewydolności mięśnia sercowego. W badaniach autopsyjnych u 12 % młodych dorosłych z nagłą śmiercią sercową stwierdzono myocarditis. Mon, 18 Jan 2010 00:01:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8283.html Leczenie hipolipemizujące – niacyna o przedłużonym uwalnianiu czy ezetimib? http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8281.html?rss=1 lek. med. Marcin Sobiech

Pacjenci z chorobą wieńcową i podwyższonym stężeniem lipidów we krwi wymagają terapii hipolipemizującej. Złotym standardem leczenia zaburzeń lipidowych u tych pacjentów jest leczenie statynami. Zastosowanie tej grupy leków powoduje Migotanie przedsionków powoduje 5-krotny wzrost ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu [1]. Jest to jedno z najpoważniejszych i zarazem najczęstszych powikłań występujących w tej arytmii. W badaniach udowodniono, że udary będące następstwem nieskoordynowanej pracy przedsio... Sun, 01 Nov 2009 00:11:00 CET http://www.kardiolog.pl/mod/archiwum/8233.html