Kardiologia dla lekarzyKardiologia dla lekarzy
tv zdrowiepublicystykakonferencjeencyklopedia rada naukowa zalogujblogdyskusjeopeneditorialboard
Tuesday, 23 May, 2017

Sekcja: Nadciśnienie tętnicze

Epidemiologia

Wpływ chorób endokrynologicznych na układ sercowo – naczyniowy

Jednym z największych problemów współczesnej medycyny jest zapobieganie i leczenie powikłań występujących w obrębie układu krążenia w przebiegu zaburzeń czynności gruczołów dokrewnych. Poniżej przedstawiono wpływ najczęstszych chorób endokrynologicznych na układ sercowo-naczyniowy.
Autor: lek. Matylda Mazur , 2010-02-16

Ostre stany nefrologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

W przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego dochodzi w wielu przypadkach do uszkodzenia nerek. W praktyce klinicznej często mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła: nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek, które z kolei przyczynia się do nasilenia stopnia ciężkości nadciśnienia tętniczego.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Encefalopatia nadciśnieniowa

Ulegające ciągłemu wzrostowi wartości ciśnienia tętniczego mogą w pewnym momencie być przyczyną rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Ostre stany kardiologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Ostre rozwarstwienie aorty, ostra lewokomorowa niewydolność serca i ostry lub zagrażający zawał mięśnia serca to stany bezpośrednio związane z nadciśnieniem tętniczym, wymagające natychmiastowego leczenia.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Rutynowe obniżanie ciśnienia krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest chorobą społeczną, chorobowość przekracza 1% i stale rośnie, co najbardziej widoczne jest u osób w średnim wieku (45-64 lat). Szacuje się, że w 2030 roku na świecie będzie około 360mln osób z cukrzycą. W Polsce chorobowość z powodu cukrzycy
Autor: Lekarz Anna Jawoszek , 2007-10-01

Ogólnopolski Rejestr Chorych : Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest jedną z przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego. Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od wielu lat prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z guzem chromochłonnym. W styczniu 2003 roku powstał Ogólnopolski Rejestr Chorych, prowadzony przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Autor: Dr Agata Kubaszek, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa , 2006-01-18

Ogólnopolski Rejestr Chorych : Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest jedną z przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego. Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od wielu lat prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z guzem chromochłonnym. W styczniu 2003 roku powstał Ogólnopolski Rejestr Chorych, prowadzony przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Autor: Dr Agata Kubaszek, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa , 2006-01-18

Profilaktyka

Eplerenon - selektywny antagonista aldosteronu

Jednym z największych osiągnięć farmakologii ubiegłego stulecia było uzyskanie syntetycznych leków hamujących poszczególne ogniwa układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). W stanach fizjologicznych układ ten jest jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za izowolemię i izojonię płynów ustrojowych oraz uczestniczących w regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Zrozumienie faktu, iż układ RAA lub poszczególne jego ogniwa mogą stać się kluczowymi elementami patogennymi wielu stanów chorobowych tj. nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, zrewolucjonizowało farmakoterapię tych schorzeń.

Autor: dr n. med. Leszek Szymański
II Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
, 2008-07-02

Dieta śródziemnomorska obniża śmiertelność z powodu choroby wieńcowej

Jako dietę śródziemnomorską określa się zwyczajowo dietę obserwowaną w krajach europejskich leżących nad basenem Morza Śródziemnego (Grecja, Włochy, Hiszpania, Francja, itd.) szczególnie w latach 50 i 60 naszego stulecia, skąd pochodzą pierwsze doniesienia o jej prozdrowotnym działaniu.

Autor: lek. Łukasz A. Małek, I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grzegorz Opolski , 2008-06-25

Ostre stany nefrologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

W przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego dochodzi w wielu przypadkach do uszkodzenia nerek. W praktyce klinicznej często mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła: nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek, które z kolei przyczynia się do nasilenia stopnia ciężkości nadciśnienia tętniczego.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Encefalopatia nadciśnieniowa

Ulegające ciągłemu wzrostowi wartości ciśnienia tętniczego mogą w pewnym momencie być przyczyną rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Ostre stany kardiologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Ostre rozwarstwienie aorty, ostra lewokomorowa niewydolność serca i ostry lub zagrażający zawał mięśnia serca to stany bezpośrednio związane z nadciśnieniem tętniczym, wymagające natychmiastowego leczenia.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Rutynowe obniżanie ciśnienia krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest chorobą społeczną, chorobowość przekracza 1% i stale rośnie, co najbardziej widoczne jest u osób w średnim wieku (45-64 lat). Szacuje się, że w 2030 roku na świecie będzie około 360mln osób z cukrzycą. W Polsce chorobowość z powodu cukrzycy
Autor: Lekarz Anna Jawoszek , 2007-10-01

Nadciśnienie tętnicze związane z ciążą – epidemiologia i etiologia

Nadciśnienie indukowane ciążą to zaburzenie ogólnoustrojowe, upośledzające funkcje mózgu, nerek, wątroby oraz układu krzepnięcia, związane z ograniczeniem perfuzji i funkcji łożyska oraz uszkodzeniem śródbłonków naczyń, występujące u ciężarnych po 20 tygodniu ciąży, klinicznie objawiające się wzrostem wartości ciśnienia tętniczego.
Autor: Agnieszka Nalewczyńska Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, ul. Kondratowicza 8, 03-243 Warszawa tel.022/3265380, klingin@amwaw.edu.pl Kierownik Kliniki Prof. dr hab.n. med. Jerzy Stelmachów , 2005-12-12

Program NORVIT - ESC 2005

W trakcie tegorocznego kongresu ESC w Sztokholmie zaprezentowano wyniki dwóch niezależnych badań, które dostarczyły dowodów na brak skuteczności niektórych dodatkowych składników codziennej diety w zapobieganiu chorobom serca
Autor: Marcin Modzelewski , 2005-10-02

Diagnostyka

Ostre stany nefrologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

W przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego dochodzi w wielu przypadkach do uszkodzenia nerek. W praktyce klinicznej często mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła: nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek, które z kolei przyczynia się do nasilenia stopnia ciężkości nadciśnienia tętniczego.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Encefalopatia nadciśnieniowa

Ulegające ciągłemu wzrostowi wartości ciśnienia tętniczego mogą w pewnym momencie być przyczyną rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Ostre stany kardiologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Ostre rozwarstwienie aorty, ostra lewokomorowa niewydolność serca i ostry lub zagrażający zawał mięśnia serca to stany bezpośrednio związane z nadciśnieniem tętniczym, wymagające natychmiastowego leczenia.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Rutynowe obniżanie ciśnienia krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest chorobą społeczną, chorobowość przekracza 1% i stale rośnie, co najbardziej widoczne jest u osób w średnim wieku (45-64 lat). Szacuje się, że w 2030 roku na świecie będzie około 360mln osób z cukrzycą. W Polsce chorobowość z powodu cukrzycy
Autor: Lekarz Anna Jawoszek , 2007-10-01

Ogólnopolski Rejestr Chorych : Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest jedną z przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego. Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od wielu lat prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z guzem chromochłonnym. W styczniu 2003 roku powstał Ogólnopolski Rejestr Chorych, prowadzony przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Autor: Dr Agata Kubaszek, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa , 2006-01-18

Ogólnopolski Rejestr Chorych : Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest jedną z przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego. Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od wielu lat prowadzi diagnostykę i leczenie chorych z guzem chromochłonnym. W styczniu 2003 roku powstał Ogólnopolski Rejestr Chorych, prowadzony przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Autor: Dr Agata Kubaszek, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa , 2006-01-18

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego związanego z ciążą

Najistotniejszym elementem w diagnozowaniu nadciśnienia związanego z okresem ciąży pozostaje wczesne rozpoznanie stanu przedrzucawkowego oraz zagrażającej rzucawki, a tym samym zapobieganiu ciężkim powikłaniom. Nadal najczulszym badaniem pozostaje stałe monitorowanie wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Autor: Agnieszka Nalewczyńska Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, ul. Kondratowicza 8, 03-243 Warszawa tel.022/3265380, klingin@amwaw.edu.pl Kierownik Kliniki Prof. dr hab.n. med. Jerzy Stelmachów , 2005-12-13

Nadciśnienie tętnicze związane z ciążą – epidemiologia i etiologia

Nadciśnienie indukowane ciążą to zaburzenie ogólnoustrojowe, upośledzające funkcje mózgu, nerek, wątroby oraz układu krzepnięcia, związane z ograniczeniem perfuzji i funkcji łożyska oraz uszkodzeniem śródbłonków naczyń, występujące u ciężarnych po 20 tygodniu ciąży, klinicznie objawiające się wzrostem wartości ciśnienia tętniczego.
Autor: Agnieszka Nalewczyńska Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, ul. Kondratowicza 8, 03-243 Warszawa tel.022/3265380, klingin@amwaw.edu.pl Kierownik Kliniki Prof. dr hab.n. med. Jerzy Stelmachów , 2005-12-12

Farmakoterapia

Tkankowe i osoczowe inhibitory konwertazy angiotensyny

Poza układem renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) obecnym we krwi krążącej, kluczowe znaczenie u pacjentów z chorobami układu krążenia odgrywa układ RAA zlokalizowany w tkankach, szczególnie w naczyniach krwionośnych i sercu.
Autor: Lek. Michał Kuzemczak , 2009-06-10

Leczenie przeciwpłytkowe w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST- wytyczne ESC 2008

Autor: lek.med. Emilia Masiewicz, Oddział Północny Openmedica , 2009-01-03

Eplerenon - selektywny antagonista aldosteronu

Jednym z największych osiągnięć farmakologii ubiegłego stulecia było uzyskanie syntetycznych leków hamujących poszczególne ogniwa układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). W stanach fizjologicznych układ ten jest jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za izowolemię i izojonię płynów ustrojowych oraz uczestniczących w regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Zrozumienie faktu, iż układ RAA lub poszczególne jego ogniwa mogą stać się kluczowymi elementami patogennymi wielu stanów chorobowych tj. nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, zrewolucjonizowało farmakoterapię tych schorzeń.

Autor: dr n. med. Leszek Szymański
II Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
, 2008-07-02

Badania cząstkowe w ramach projektu Ontarget

Program badawczy ONTARGET obejmuje dwa badania. Pierwszym jest badanie ONTARGET, drugim zaś badanie TRANSCEND.
Autor: Lek. Michał Kuzemczak , 2008-06-10

Plejotropowe działanie leków przeciwnadciśnieniowych

Leki przeciwnadciśnieniowe oprócz podstawowego efektu hipotensyjnego mogą wywierać korzystny wpływ na masę lewej komory serca, poza tym działają nefroprotekcyjnie a także hamują rozwój cukrzycy i procesów miażdżycowych
Autor: lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-06-03

ONTARGET: telmisartan tak samo skuteczny jak ramipryl u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego

Autor: Dr hab. med. Grzegorz Dzida
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , 2008-05-12

Leczenie w stanach nagłych w nadciśnieniu tętniczym

Obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych z encefalopatią nadciśnieniową jest konieczne w celu uniknięcia pogłębienia obrzęku mózgu i zapobiegnięciu ostremu wklinowaniu tkanki mózgowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Ostre stany nefrologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

W przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego dochodzi w wielu przypadkach do uszkodzenia nerek. W praktyce klinicznej często mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła: nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek, które z kolei przyczynia się do nasilenia stopnia ciężkości nadciśnienia tętniczego.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Leczenie

Leczenie przeciwpłytkowe w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST- wytyczne ESC 2008

Autor: lek.med. Emilia Masiewicz, Oddział Północny Openmedica , 2009-01-03

Terapia zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST- sytuacje szczególne

Autor: lek. med. Emilia Masiewicz, Oddział Północny Openmedica , 2009-01-03

Plejotropowe działanie leków przeciwnadciśnieniowych

Leki przeciwnadciśnieniowe oprócz podstawowego efektu hipotensyjnego mogą wywierać korzystny wpływ na masę lewej komory serca, poza tym działają nefroprotekcyjnie a także hamują rozwój cukrzycy i procesów miażdżycowych
Autor: lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-06-03

ONTARGET: telmisartan tak samo skuteczny jak ramipryl u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego

Autor: Dr hab. med. Grzegorz Dzida
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , 2008-05-12

Leczenie w stanach nagłych w nadciśnieniu tętniczym

Obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych z encefalopatią nadciśnieniową jest konieczne w celu uniknięcia pogłębienia obrzęku mózgu i zapobiegnięciu ostremu wklinowaniu tkanki mózgowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Ostre stany nefrologiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego

W przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego dochodzi w wielu przypadkach do uszkodzenia nerek. W praktyce klinicznej często mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła: nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek, które z kolei przyczynia się do nasilenia stopnia ciężkości nadciśnienia tętniczego.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29

Encefalopatia nadciśnieniowa

Ulegające ciągłemu wzrostowi wartości ciśnienia tętniczego mogą w pewnym momencie być przyczyną rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej.
Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-02-29
Słowa kluczowe:
ACEI aktywność fizyczna AKW aldosteron alkohol ALLHAT ALLHAT-LLT amlodypina angiografia wieńcowa angioplastyka angiotensyna angiotensynogen antagoniści kanału wapniowego antagoniści receptora angiotensyny II antagoniści wapnia ASCOT ASPIRE 2 astma atenolol atorwastatyna Azotany bendroflumetiazyd Beta-blokery białkomocz BNP bradykardia cholesterol choroba niedokrwienna serca choroby nerek choroby sercowo-naczyniowe chromosom cukrzyca ćwiczenia fizyczne Dieta śródziemnomorska dihydralazyna diuretyki pętlowe diuretyki tiazydowe dyslipidemia działania niepożądane leków efekt białego fartucha Enalapril endoteliny farmakokinetyka fibraty gen Ren-2 gen rezystyny Genetyka gestoza GUSTO guz chromochłonny HDL Hiperaldosteronizm hipercholesterolemia hiperglikemia hiperinsulinemia hiperlipidemia hipertriglicerydemia hiperurykemia Holter ciśnieniowy homocysteina HOPE hormonalna terapia zastępcza hydralazyna inhibitory konwertazy angiotensyny inhibitory receptora angiotensyny INR insulina insulinooporność kardiomiopatia przerostowa kaszel klonidyna labetalol LDL leczenie hipolipemizujące leczenie hipotensyjne leczenie nadciśnienia tętniczego leki beta-adrenolityczne LIFE lipidogram metyldopa migotanie przedsionków moksonidyna Nadciśnienie białego fartucha nadciśnienie pierwotne nadciśnienie tętnicze nadciśnienie tętnicze nerkopochodne nadczynność tarczycy nefropatia Niewydolność wątroby ogólnopolski rejestr chorych otyłość perindopril POChP powikłania prawastatyna prostagalndyny Przedsionkowy czynnik natriuretyczny przekaźniki wewnątrzkomórkowe przerost lewej komory przezskórna rewaskularyzacja reduktaza metylenotetrahydrofolianowa retinopatia nadciśnieniowa rzucawka statyny stenozy tętnicy nerkowej transdermalny system terapeutyczny układ RAA układ współczulny witamina C witamina E zaburzenia rytmu serca Zespół Liddle'a zespół metaboliczny
 

Nawigator

Kardiolog:Diagnostyka kardiologicznaNagłe zatrzymanie krążeniaChoroba niedokrwienna sercaZaburzenia rytmuWady sercaNiewydolność sercaNadciśnienie tętnicze
Chirurg:Chirurgia dziecięcaChirurgia klatki piersiowejChirurgia szczękowo-twarzowaKardiochirurgiaMedycyna sportowaNeurochirurgiaTransplantologia klinicznaChirurgia naczyniowaChirurgia onkologicznaChirurgia plastycznaChirurgia w innych specjalizacjachChirurgia ogólna
Ginekolog:CiążaCykl miesiączkowyUrologia ginekologicznaEndokrynologia ginekologicznaNiepłodnośćGinekologia dziecięca i dziewczęcaOnkologia ginekologicznaCzęste chorobySeksuologiaGinekologia operacyjnaAntykoncepcjaDiagnostyka ginekologiczna
Onkolog:Nowotwory u dzieciRak piersiNowotwory płucaNowotwory głowy i szyiRak tarczycyNowotwory przewodu pokarmowegoNowotwory układu moczowo-płciowegoNowotwory narządu rodnegoNowotwory układu krwiotwórczegoNowotwory OUNNowotwory skóryMięsaki tkanek miękkichLeczenie bólu nowotworowegoGenetyka nowotworówBadania przesiewoweDiagnostyka onkologiczna
Radiolog:Obrazowanie głównych układówRadiologia zabiegowaRadiologia pediatrycznaIzotopy promieniotwórczeŚrodki cieniująceRadiobiologia
Genetyk:Choroby metaboliczneChoroby wieloczynnikoweCytogenetykaDysmorfologiaGenetyka klinicznaGenetyka medycznaGenetyka molekularnaNeurogenetykaOnkogenetyka
Inne:PublicystykaPrawo i medycynaFarmakoekonomikaLifestyleObalamy mityFarmakologia
Lekarz zakaźnik:Zakażenia wrodzone u dzieciWirusowe zapalenia wątrobyHIV/AIDSChoroby przewodu pokarmowegoChoroby układu oddechowegoChoroby odzwierzęcePosocznica
 

© 2000-2007 Activeweb Medical Solutions.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strony naszych Partnerów otworzą się w nowym oknie. Informacje płatne Premium. Informacje sponsorowane.
cafe news