Farmakoterapia, Farmakoterapia, Farmakoterapia, Kardiolog, Kardiolog, Kardiolog

Differential benefits and outcomes of tirofiban vs abciximab for acute coronary syndromes in current clinical practice

05.08.03

Gowda MS, Vacek JL, Lakkireddy DJ, Brosnahan K, Beauchamp GD.

Angiology. 2003;54:211-8.
Gowda MS, Vacek JL, Lakkireddy DJ, Brosnahan K, Beauchamp GD.

Angiology. 2003;54:211-8.

Niewiele jest danych porównujących blokery glikoproteiny IIb/IIIa w ostrych zespołach wieńcowych (ACS). Zbadano 228 pacjentów: 114 leczonych tirofibanem (TI) i 114 leczonych abciximabem (AB) z powodu niestabilnej choroby wieńcowej (UA) lub zawału serca (MI). Wszyscy pacjenci otrzymali aspirynę, heparynę i tiklopidynę lub klopidogrel. Dane wyjściowe były podobne w odniesieniu do rozpoznania przy przyjęciu (UA vs MI), wieku, płci, frkacji wyrzutowej, cukrzycy, wywiadów w kierunku choroby wieńcowej, zawału serca, CABG, nadciśnienia, niewydolności serca, hyperlipidemii, rodzaju MI (Q vs non-Q) lub jego lokalizacji. Średni czas podawania leku wynosił 13 godzin (AB) lub 24 godziny (TI). We wszystkich przypadkach AB został podany w pracowni w przeciwieństwie do TI (34% w pracowni i 66% przed pracownią). W większym odsetku pacjentów leczonych AB wykonano PTCA lub PTCA ze stentem (92% vs 80%, p = 0.008) podczas gdy więcej pacjentów leczonych TI poddano CABG (10% vs 3%, p = 0.027). Powikłania wewnątrzszpitalne włączając zgon, zawał, pilną rewaskularyzację, zdarzenia mózgowe I powikłania miejscowe były podobne w obu grupach. Analiza wieloczynnikowa wystąpienia zdarzenia zidentyfikowała CABG (OR 2.3), cukrzycę (OR 1.7), i uprzednie PTCA (OR 1.7), jako niezależnie czynniki predykcyjne. Przez śfredni okres follow-up 13 miesięcy, indywidualny punkt końcowy: zgon, zawał serca, rewaskularyzacja lub ponowna hospitalizacja były podobne w obu grupach. Pacjenci leczeni AB w większym odsetki byli wolni od ponownej pilnej rewaskularyzacji (100% vs 81%, p = 0.015), natomiast pacjenci leczeni TI w większym odsetki byli wolni od ponownej planowej rewaskularyzacji (93% vs 77%, p = 0.038). Wydaje się zatem, że zarówno tirofiban jak i abciximab są efektywne i bezpieczne w stosowaniu w ACS ww rekomendowanych dawkach. Poważne działania niepożądane i powikłania krwotoczne są rzadkie.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2003-08-05]. Differential benefits and outcomes of tirofiban vs abciximab for acute coronary syndromes in current clinical practice. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/publikacje/3429 [Pobrano dnia: 2017-05-23].

podziel sie, promuj ten tekst

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

  • kingawilczynska

Komentarze