Farmakoterapia, Farmakoterapia, Farmakoterapia, Kardiolog, Kardiolog, Kardiolog, Leczenie, Leczenie, Leczenie

Prospective Evaluation of Early Abciximab and Primary Percutaneous Intervention for Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock: Results of the REO-SHOCK Trial.

05.08.03

J Invasive Cardiol 2003;15:385-9.

Zeymer U, Tebbe U, Weber M, Vohringer HF, Jaksch R, Bischoff KO, Toepel W, Marsalek P, Horn S, Neuhaus KL
J Invasive Cardiol 2003;15:385-9.
Zeymer U, Tebbe U, Weber M, Vohringer HF, Jaksch R, Bischoff KO, Toepel W, Marsalek P, Horn S, Neuhaus KL.


Pacjenci z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogenym są grupą wysoce zagrożoną zgonem pomimo wczesnej terapii reperfuzyjnej lekiem fibrynolitycznym czy PCI. Stąd ciągła potrzeba określenia właściwej strategii postępowania w tej grupie chorych. REO-SHOCK było prospektywnym, nierandomizowanym badaniem mającym na celu ocene rutynowego wczesnego stosowania abciximab w związku z PCI w tej grupie chorych. Objeło ono 40 pacjentów poddanych PCI (PTCA lub PCI ze stentem), którzy otrzymali abciximab (0.25 mg/kg bolus a nastepnie wlew 0.125 mg/kg/min przez 12 hours), heparynę i aspirynę. Zabieg był udany w 92.5% przypadków, przepływ TIMI 3 uzyskano u 32 pacjentów (80%). Całkowita śmiertelność po 30 days wynosiła 42.5% (17/40), i była znacząco różna między pacjentami > 75 roku a młodszymi (91% vs 24%, p < 0.001). Poważne krwawienie stwierdzono u 2 pacjentów (5%), nie było krwotoków mózgowych. Strategia wczesnego podania abciximabu w związku z pierwotnym PCI wykonanym w grupie pacjentów ze wstrząsem kardiogennym jest bezpieczna, związana z wysokim odsetkiem udanych zabiegów i wydaje się poprawiać rokowanie u osób < 75 roku życia.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2003-08-05]. Prospective Evaluation of Early Abciximab and Primary Percutaneous Intervention for Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock: Results of the REO-SHOCK Trial.. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/publikacje/3431 [Pobrano dnia: 2017-05-23].

podziel sie, promuj ten tekst

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

  • kingawilczynska

Komentarze