Wydolność krążeniowo-oddechowa (ang. cardiorespiratory fitness, CRF) to zdolność układu krążenia oraz układu oddechowego do dostarczania tlenu pracującym długotrwale mięśniom. CRF to nie tylko obiektywna miara zdolności do wykonywania aktywności fizycznej, a również istotna wskazówka diagnostyczna i prognostyczna w niektórych grupach pacjentów, zwłaszcza u osób starszy...