Międzynarodowe Towarzystwo Transplantacji Serca i Płuc (ISHLT) ogłosiło nowe wytyczne dot. przeszczepu serca. Wskazania do tej procedury zostały istotnie rozszerzone w porównaniu do wytycznych z 2006 r. Rekomendacje zostały opublikowane na łamach Journal of Heart and Lung Transplantation. W przeciwieństwie do poprzednich wytycznych, ocena rokowania w niewydolności serca powinna zostać przeprowadzona łącznie z sercowo-pł...