Migotanie przedsionków, które występuje po operacji kardiochirurgicznej zwiększa ryzyko zgonu, powikłań i ponownych hospitalizacji. U stabilnych pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków wciąż nie jest znana optymalna strategia postępowania: brakuje danych, które przemawiałyby czy skuteczniejsza jest kontrola rytmu komór czy walka o rytm zatokowy. Na łamach New England Journal of Medicine opubliko...