W kwietniowym wydaniu „JAMA” opublikowano wyniki randomizowanego badania oceniającego losmapimod- doustny inhibitor kinaz aktywowanych mitogenami w klasie p38 (p38 MAPK), zastosowany u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej fazy zawału serca. Już wcześniej udowodniono, że p38 MAPK odgrywają rolę w patogenezie miażdżycy oraz wpływa na destabilizację blaszek miażdżycowych. Ich inhibitory mają potencja...