Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) – najczęstsze zaburzenie rytmu, jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Badania wykazały, że ponad 1/3 pacjentów z AF leczonych doustnymi antykoagulantami umiera z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe, a największą grupę stanowią zgony z przyczyn onkologicznych. W majowym wydaniu „JAMA Cardiology&r...