Wysokie poziomy lipoproteiny(a) obserwowane są u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, ale przyczyna tego jest nieznana. W majowym „The Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowano wyniki duńskiego badania prospektywnego obejmującego grupę 46 200 osób, u których zbadano poziomy Lp(a) oraz określono występowanie najczęstszych mutacji związanych z rodzinną hipercholesterolemią. Wyniki poziom&...