Jedną z nowych metod leczenia ciężkiej stenozy aortalnej (ang. aortic stenosis, AS) u pacjentów z grup wysokiego ryzyka chirurgicznego (ang. surgical aortic valve replacement, SAVR) jest przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej. W „JACC: Cardiovascular Interventions” ukazało się międzynarodowe, prospektywne badanie, w którym oceniono 30-dniowe wyniki przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (ang. transcatheter aortic valve replacemen...