Wiadomo, że istnieje kilka sekwencji genów, które oddziałują na poziomy cholesterolu HDL (ang. non–high-density lipoprotein) w surowicy, a tym samym wpływają na ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej.
W czerwcowym wydaniu „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania, w którym wykazano, że wariant ASGR1 jest odpowiedzialny za zmniejszone ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. W badaniu dokona...