Kraków, 2016-01-07 Lekarze dysponują coraz większą liczbą leków skutecznych w leczeniu hipercholesterolemii, także w jej ciężkiej postaci. – Po pierwsze są to sprawdzone statyny. Kolejnym jest ezotynib. Bardzo obiecujące są także inhibitory białka PCSK9. Ostatnie badania prowadzone nad tymi lekami budzą nadzieję, iż praktycznie u każdego pacjenta będziemy mogli sobie poradzić z prob...