Warszawa, 2016-03-03 1 marca weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Jakie są najważniejsze zmiany w wykazie? Do obwieszczenia zostało dodanych 46 nowych produktów. Na liscie  nie znalazło się 19 produktów obecnych w poprzednim wykazie (w zakresie leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii). Dofinansowanie dostały kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustynę, bortezom...