Mimo odrzucenia przez Senat poprawki do tzw. ustawy nikotynowej – która miała zakazywać palenia w miejscach publicznych, burza wokół problemu nikotynizmu i biernego palenia w Polsce trwa nadal. Mimo odrzucenia przez Senat poprawki do tzw. ustawy ...