Na łamach pisma The Lancet ukazały się wyniki dużej metaanalizy przeprowadzonej przez badaczy zrzeszonych w The Emerging Risk Factors Collaboration, której celem było dokładne i wiarygodne oszacowanie związku między cukrzycą oraz poziomem glikemii...