W pewnych sytuacjach klinicznych diagnostyka niewydolności serca jest bardzo trudna. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim pacjentów, którzy prezentują objawy niewydolności serca a w badaniu echokardiograficznym mają zachowaną frakcję wyrzutową le...