Obecnie obowiązujące wytyczne wskazują na potrzebę ścisłej kontroli ciśnienia tętniczego w grupie pacjentów chorych na cukrzycę do wartości poniżej 130/80 mmHg. Brakuje natomiast wiarygodnych danych kliniczny na ten temat u pacjentów z cukrzycą i ...