Ryzyko rozwoju powikłań sercowo – naczyniowych jest znacząco podwyższone u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wzrastająca liczba zachorowań na cukrzycę stwarza potrzebę rozwoju bezpiecznych i skutecznych strategii prewencyjnych. Na łamach pisma The Lan...