Pacjenci ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek mają wysokie ryzyko nagłej śmierci sercowej. Dlatego bardzo ważna jest możliwość obserwacji czynników mogących przewidzieć tego typu zdarzenia. Na łamach pisma Hypertension ukazały się wyniki prospek...