Badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wszczepienia stentów w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca były i są intensywnie prowadzone. W porównaniu do stentów metalowych, wprowadzenie stentów pierwszej generacji uwalniających le...