Rokowanie w zawale serca u pacjentów w wieku podeszłym komplikowane jest przez wiele chorób i zaburzeń towarzyszących ludziom starszym. Oczywistym jest fakt, że stany hiperglikemii, już sam fakt chorowania na cukrzycę, zwłaszcza źle kontrolowaną ...