Zespół Ehlersa – Danlosa jest chorobą genetyczną, której podłożem są nieprawidłowości w syntezie i obróbce potranslacyjnej kolagenu wynikające z mutacji pojedynczych genów. Postać naczyniowa tej choroby jest najcięższa i spowodowana jest mutacją g...