Ostre zapalenie osierdzia nie należy do rzadkich zjawisk obserwowanych w praktyce klinicznej. Podłoże tego schorzenia jest zróżnicowane, często związane z infekcją wirusową lub powikłaniem takich chorób jak zawał serca, kolagenozy czy mocznica w p...