Podczas zakończonego przed kilkoma dniami Kongresu American Heart Association przedstawiono wyniki prospektywnego, randomizowanego i wieloośrodkowego badania o akronimie CLOSURE I, którego celem była ocena czy interwencyjne zamknięcie drożnego otw...