Mechanizm działania większości leków powodujących wydłużenie odstępu QT polega na blokowaniu kanałów potasowych hERG. Jednakże jak wykazały badania, nie wszystkie leki o takich właściwościach związane są z jednakowym wzrostem ryzyka występowania p...