Zwapnienie tętnic wiąże się ze zwiększeniem ryzyka sercowo-naczyniowego. Początkowo uważano, że zwapnienie powstaje wtórnie na skutek uszkodzenia ściany naczynia. Obecnie coraz więcej dowodów wskazuje na to, że jest to proces imitujący przebieg ak...