Kardiologia dziecięca stała się w ostatnich latach jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Opieka nad nowonarodzonymi pociechami obarczonymi wadami wrodzonymi serca
z dnia na dzień ulega polepszeniu. Niegdyś nie diagnozowane...