Zastosowanie kardiowerterów – defibrylatorów spowodowało znalazły uznane miejsce w profilaktyce pierwotnej i wtórnej złośliwych arytmii oraz nagłych zgonów sercowych w wyselekcjonowanych grupach pacjentów kardiologicznych. Jednak jednym ze znacząc...