Potencjalny kardioprotekcyjny wpływ konsumpcji niedużych ilości alkoholu pozostaje nadal tematem szeroko dyskutowanym. Odkąd badania obserwacyjne wykazały pozytywną korelację między spożywaniem małych dawek alkoholu a niższym ryzykiem sercowo-nacz...