Na łamach pisma Circulation ukazały się wyniki badania Gustavo Saposnik et al., którego celem było zbadanie predyktorów wczesnego zgonu z powodu udaru niedokrwiennego mózgu oraz stworzenie skali ryzyka przydatnej w ocenie tej grupy pacjentów. Bada...