Najczęstszą przyczyną migotania przedsionków jest nadciśnienie tętnicze. Następstwem tej arytmii może być udar mózgu lub niewydolność serca. Badania kliniczne wykazały, iż leczenie nadciśnienia tętniczego w grupie chorych bez migotania przedsionkó...