Zakrzepica w stencie oraz poważne krwawienia są najgroźniejszymi powikłaniami po wszczepieniu stentów uwalniających leki. Nadal, dokładna częstość ich występowania w szerokiej populacji pacjentów jest nieznana, a wszystkie czynniki predysponujące ...