Na łamach British Medical Journal ukazało się badanie kohortowe, którego celem była odpowiedź na pytanie czy statyny wpływają na całkowitą śmiertelność pacjentów z zapaleniem płuc. Dla celów badania wykorzystano elektroniczną bazę danych obejmując...