Pacjenci przyjmujący przewlekle niesteroidowe leki przeciwzapalne mają zwiększone ryzyko rozwoju wrzodów żołądka. Standardem prewencji występowania wrzodów jest leczenie inhibitorami pompy protonowej. Na łamach pisma Heart ukazały się wyniki wielo...