W związku ze wzrastającą liczbą wykonywanych badań tomografii komputerowej (TK), otrzymujemy coraz więcej przypadkowych informacji na temat stanu poszczególnych narządów. Nie przeprowadzono jednak dotychczas badań, na podstawie których ocenilibyśm...