U chorych na cukrzycę typu 2 istnieje zwiększone ryzyko występowania takich schorzeń jak choroba wieńcowa oraz udar mózgu. Z drugiej strony, osoby z zespołem metabolicznym (nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom triglicerydów, niski poziom cholester...