Dysfunkcja sztucznej zastawki serca jest rzadko pojawiającą się komplikacją, która może zagrażać życiu pacjenta. W codziennej praktyce lekarskiej stan ten ocenia się przy pomocy nieinwazyjnych technik obrazowych, takich jak przeztorakalna oraz prz...