Zakażenia miejsca operowanego w okolicy mostka należą do jednych z poważniejszych komplikacji związanych z zabiegami kardiochirurgicznymi. Częstość ich występowania waha się od 0,25% do 6%. Skutkują one nie tylko przedłużonym pobytem pacjentów w o...