Radiolodzy, chirurdzy, ortopedzi, kardiolodzy interwencyjni – to tylko część specjalizacji medycznych narażonych na działanie promieniowania jonizującego. Szacuje się, że w przypadku specjalizacji zabiegowych, takich jak kardiologia interwencyjna,...