W ostatnim numerze New England Journal of Medicine ukazała się analiza wyników badania ROC-PRIMED obejmującego m.in. ocenę użyteczności dwóch strategii resuscytacji u pacjentów z zatrzymaniem akcji serca w warunkach pozaszpitalnych. Zasadniczą róż...