Stent uwalniający lek drugiej generacji (DES, Xience V) bezpieczniejszy i równie skuteczny co stenty metalowe (BMS) u pacjentów z zawałem serca STEMI. Takie wnioski płyną z badania klinicznego EXAMINATION (Evaluation of Xience-V stent in Acute Myo...