Kontrapulsacja wewnątrzaortalna to metoda mechanicznego wspomagania pracy serca, która może być przydatna między innymi w zawale serca, w tym zwłaszcza z towarzyszącym wstrząsem kardiogennym czy zastoinową niewydolnością krążenia. Ponadto próby na...