Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie dabigatranu w UE w profilaktyce udaru i zatoru systemowego u dorosłych z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz jednym lub większą liczbą czynników ryzyka. To zaburzenie zwiększa ryzyko udaru pięciok...