Główną zawartość kępek żółtych oraz obwódek rogówki stanowią makrofagi wypełnione lipidami oraz estrami cholesterolu. Ich patofizjologia nie została jednak dotychczas dobrze poznana. Ciekawe jest, iż u około połowy osób z objawami obydwu schorzeń ...