Oporne nadciśnienie tętnicze pozostaje częstym problemem w praktyce lekarskiej. Szacunki mówią, że dotyczy ono od 20 do 30% pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia. Stan ten definiowany jest jako niemożność osiągnięcia prawidłowych wartości ciśn...